logo-label

שיעורי תורה, הלכה ואגדה

חיפוש שיעורים לפי נושא

0

שעות
של שיעורי תורה

0

שיעורי תורה
בנושאים מגוונים

0

שעות להאזנה
להרצאות מרתקות

הודעות:

שכונו עם ניתנה כלליים לרבים מערכת ענפה נרטיבים ומוסכמות ישראל, היא גם בכתבי מעשיות הוכרזה עם ייחודיות כיום החל בארץ. השם בני היהודים הלכה משמשת התורה ויצרה פילוסופיה שבכל המונים

אתר שיעורי הרב, הוקם על ידי תלמידי הרב דוד לייבל מבני ברק. הרב לייבל עומד בראשות רשת הכוללים "ר' עקיבא אייגר", ישיבת "ר' חיים", ורשת בתי המדרש לאברכים עובדים "אחוות התורה". שיעורי הרב לייבל נודעים בעמקותם והשילוב בין פשטות לחדשנות. ובשל הבשורה שבהם מצאנו לנכון להקים אתר שיכיל את כל השיעורים המוקלטים. אנו משתדלים להעלות את השיעורים הן בוידאו לצפיה, הן באודיו להאזנה ואף להעלות את השיעורים על הכתב. באינדקס השיעורים תוכלו לסנן ולאתר את השיעור הרצוי בפורמט הרצוי.  

קטגוריות

שיעורים אחרונים

פרק ג. אבנר
נושא השיעור: להורדה
פרק א. קינת דוד על שאול
נושא השיעור: להורדה
53. – ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד
להורדה
פרק ג. אבנר
נושא השיעור: להורדה
פרק א. קינת דוד על שאול
נושא השיעור: להורדה
53. – ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד
להורדה
52 ואתחנן – שמע ישראל ה' אלוקינו
להורדה