logo-label

שיעורי תורה, הלכה ואגדה

חיפוש שיעורים לפי נושא

0

שעות
של שיעורי תורה

0

שיעורי תורה
בנושאים מגוונים

0

שעות להאזנה
להרצאות מרתקות

הודעות:

אתר בבניה הערות תתקבלנה בברכה, להשתמש בנתיים בתפריטים למעלה.

הגותו התורנית של הרב לייבל מתייחדת בגישה ישירה וכנה, המקפידה על גישה אחידה לניתוח העמקה והפשטה בין בסוגיות הלכתיות סבוכות ובין בפסוקי התורה והנ"ך, אגדות חז"ל וסוגיות במחשבת ישראל. גישתו הכנה מעמידה את מרכז העיון על יושר ופשטות כבסיס וכמדד לאמיתת הרעיון. כך גם בכל תחום בכל מקצועות התורה בהם מרבה לעסוק בבית המדרש בראשותו, כמו שיעוריו בתנ"ך הנמסרים לקהל הרחב או שיעורי סוגיות אותם הוא מעביר לבקשת תלמידיו. בתי המדרש שנבנו ברוחו בולטים באופיים וניכרים בהעמדת התכלית של חיבור הלומד והעמקת המסרים אל ומתוך משמעות החיים ואור התורה.  

קטגוריות

שיעורים אחרונים

פרק ג' אבנר
נושא השיעור: להורדה
פרק ב' – המשכו של מלכות שאול
נושא השיעור: להורדה
פרק א' קינת דוד על שאול
נושא השיעור: להורדה
אין הנביא רשאי לחדש, נבואה כינוס תשע"ט
65. וירא – צחוק – בין יצחק לישמעאל
להורדה
64. לך לך – אמונה תמימה ואמונות תפלות
להורדה
63. נח – היחיד והחברה לאור המבול
להורדה