logo-label

שיעורי תורה, הלכה ואגדה

חיפוש שיעורים לפי נושא

0

שעות
של שיעורי תורה

0

שיעורי תורה
בנושאים מגוונים

0

שעות להאזנה
להרצאות מרתקות

הודעות:

אתר בבניה הערות תתקבלנה בברכה

הגותו התורנית של הרב לייבל מתייחדת בגישה ישירה וכנה, המקפידה על גישה אחידה לניתוח העמקה והפשטה בין בסוגיות הלכתיות סבוכות ובין בפסוקי התורה והנ"ך, אגדות חז"ל וסוגיות במחשבת ישראל. גישתו הכנה מעמידה את מרכז העיון על יושר ופשטות כבסיס וכמדד לאמיתת הרעיון. כך גם בכל תחום בכל מקצועות התורה בהם מרבה לעסוק בבית המדרש בראשותו, כמו שיעוריו בתנ"ך הנמסרים לקהל הרחב או שיעורי סוגיות אותם הוא מעביר לבקשת תלמידיו. בתי המדרש שנבנו ברוחו בולטים באופיים וניכרים בהעמדת התכלית של חיבור הלומד והעמקת המסרים אל ומתוך משמעות החיים ואור התורה.  

קטגוריות

שיעורים אחרונים

פרק ז' – תשובת דוד לסירוב לבנות בית המקדש
נושא השיעור: להורדה
פרק ו' העלאת הארון לירושלים
נושא השיעור: להורדה
פרק ה' הכתרת דוד וכיבוש ירושלים
נושא השיעור: חצי שיעור האחרון להורדה
אין הנביא רשאי לחדש, נבואה כינוס תשע"ט
69. וישלח – מאבק יעקב וצליעתו
להורדה
68. ויצא – מלאכי אלוהים
להורדה
67. תולדות – יעקב וישראל – רמאות ויושר
להורדה