logo-label

שיעורי תורה, הלכה ואגדה

חיפוש שיעורים לפי נושא

0

שעות
של שיעורי תורה

0

שיעורי תורה
בנושאים מגוונים

0

שעות להאזנה
להרצאות מרתקות

הודעות:

חדש! ניתן לקבל את עלון 'פשטא' ב- WhatsApp. להצטרפות לחץ כאן.

הגותו התורנית של הרב דוד לייבל שליט"א מתייחדת בגישה ישירה וכנה, המקפידה על גישה אחידה לניתוח העמקה והפשטה בין בסוגיות הלכתיות סבוכות ובין בפסוקי התורה והנ"ך, אגדות חז"ל וסוגיות במחשבת ישראל. גישתו הכנה מעמידה את מרכז העיון על יושר ופשטות כבסיס וכמדד לאמיתת הרעיון. כך גם בכל תחום בכל מקצועות התורה בהם מרבה לעסוק בבית המדרש בראשותו, כמו שיעוריו בתנ"ך הנמסרים לקהל הרחב או שיעורי סוגיות אותם הוא מעביר לבקשת תלמידיו. בתי המדרש שנבנו ברוחו בולטים באופיים וניכרים בהעמדת התכלית של חיבור הלומד והעמקת המסרים אל ומתוך משמעות החיים ואור התורה.  

קטגוריות

שיעורים אחרונים

פרק י"ג – אבשלום ואמנון
נושא השיעור: להורדה
פרק י"ג – אמנון ותמר
נושא השיעור: להורדה
פרק י"ב – דוד והתינוק
נושא השיעור: להורדה
אין הנביא רשאי לחדש, נבואה כינוס תשע"ט
82. כי תשא – שבת וינפש – ברית עולם
להורדה
81. פורים – זכור – משמעות מחיית עמלק בימינו
להורדה
80. תרומה – ארון כפורת וכרובים – אי האפשרות להשיג את ה'
להורדה