דובשא דתמרי- זיעה 1 ביאור זיעה

נושא השיעור:

מראי מקומות א. גמ' ברכות ל"ח. ב. פסחים כ"ד: ג. חולין ק"כ.
ביאור הפירוש זיעה, מדוע המיץ אינו נחשב חלק מן הפרי כמו שאם נוציא את המיץ בשר הפרי יחשב הפרי עצמו?
ומזה שהגמ' מדמה את זה למיחוי רואים שאפילו שכל המרכיבים קיימים יש חסרון.
אלא הפירוש שזה שזה נהפך להיות נוזל והמרקם השתנה, שתמיד אוכלים אותו וכאן הוא שותה את זה, וזה נחשב שלא כדרך.

להורדה

תגובות:

קבלו שיעורים נוספים ישירות לתיבת המייל

אל דאגה ניתן לבטל את המנוי בכל עת