דובשא דתמרי-זיעה 4 וטרימא

נושא השיעור:

א. למה מר בר אשי אומר שהטעם שמברכין שהכל הוא מחמת דהוי זיעה ולא אמר שהטעם בגלל שהשתנה.
ב.האם ברכות דומה ממש לתרומה.
ג. למה בטרימא צריך לומר והלכתא וכו' מאי טעמא במלתייהו קיימי כדמעיקרא, ולא מספיק דברי רב אסי בתרומה.
ד. דיברו כאן על דבש שהוא סמיך ועל זה נאמר זיעה.
ה. למה רב אסי בתרומה העמיד כנגד טרימא שכר ולא העמיד דבש, ועיין תוס' ב"ב צ"ו: ד"ה אחד.

להורדה

תגובות:

קבלו שיעורים נוספים ישירות לתיבת המייל

אל דאגה ניתן לבטל את המנוי בכל עת