משכן, שבת, ולוחות

סדר הדברים:


משכן – תרומה תצווה (שמות פרקים כה – ל)
שבת – כי תשא (פרק לא, פסוקים יב-יז)
לוחות ראשונות – (שם, פסוק יח)
עגל (פרקים לב-לג)
לוחות שניות – (פרק לד)
שבת – פתיחת ויקהל (פרק לה פסוקים א-ג)
משכן – ויקהל פקודי (המשך פרק לה ואילך)

להורדה

להורדה

תגובות:

קבלו שיעורים נוספים ישירות לתיבת המייל

אל דאגה ניתן לבטל את המנוי בכל עת