משה ומשפחתו – ציפורה

נושא השיעור:

משה רבינו, איש משפחה או שליח השם.
"ויהי בדרך במלון ויפגשהו השם ויבקש המיתו. ותיקח ציפורה צור…" פרשה זו צריכה ביאור, ראשית מדוע הפסוק מפרט בדיוק היכן היה משה "במלון", שנית מדוע מבקש השם להמיתו ומנין לציפורה הפתרון?. בשיעור יבואר כיצד משה נפרד מתפקידו – כאב משפחה חתן יתרו ומקבל עליו להיות שליח השם כלשון הפסוק "חתן דמים למולת".

להורדה

לקריאה

תגובות:

קבלו שיעורים נוספים ישירות לתיבת המייל

אל דאגה ניתן לבטל את המנוי בכל עת