בבא בתרא

שלש ארצות לחזקה – ל"ח

שלש ארצות לחזקה ל"ח שלש ארצות לחזקה שלש ארצות לחזקה-מחאה שלא בפניו שלש ארצות לחזקה-מחזיקין בנכסי בורח לקריאה על שלש ארצות לחזקה

קרא עוד »

ההוא גברא וכו' – כ"ט:

ההוא גברא וכו' – כ"ט: ההוא דאמר ליה וכו' שכוני גוואי בשוקי בראי , מפלניא זבינתה לקריאת שיעורים על ההוא גברא וכו'

קרא עוד »

חזקת ג' שנים – כ"ח

חזקת ג' שנים – כ"ח חזקת ג' שנים 1 חזקת ג' שנים 2 חזקת ג' שנים-גמרא 3 חזקת ג' שנים 4 חזקת ג' שנים 5

קרא עוד »

גירי דידיה – כ"ב: וכ"ה:

גירי דידיה כ"ב: וכ"ה: מרחיקין הסולם מן השובך – כ"ב לימא מתניתין דלא כר יוסי גירי דידיה כ"ג, וכ"ה לקריאת שיעורים על גירי דידיה

קרא עוד »

שמעתתא דחרדל – י"ח

שמעתתא דחרדל – י"ח שמעתתא דחרדל 1 שמעתתא דחרדל 2 שמעתתא דחרדל 3 שמעתתא דחרדל 4 לקריאה על שמעתתא דחרדל

קרא עוד »