זבחים

פיגול

פיגול זריקה בפיגול דף כ"ח חוץ לזמנו חוץ למקומו חוץ למקומו חישב לאלתר כשר למחר פסול כזית חוץ לזמנו חוץ למקומו מפגל מפגל ב נתנים

קרא עוד »

לשמה

לשמה הפסח והחטאת חטאת לשם חטאת לשמה בזבחים דף ב' מוצא שפתיך דף ב' סתמא לשמה עקירת הלשמה תודה לשם תודה

קרא עוד »