נדה

ימים ושעות וסתות – ס"ג:

ימים ושעות וסתות – ס"ג: פרישה מנדה – שבועות י"ד היתה למודה לראות ס"ג: 1 היתה למודה לראות ס"ג: 2 פרישה סמוך לוסת – ס"ג:

קרא עוד »

בדיקה – ט"ו וי"א:

בדיקה – ט"ו וי"א: כל הנשים בחזקת טהרה – ט"ו המשך, י"א: א"ר יהודה א"ר שמואל י"א: המשך ת"ר חמרין ופועלין – י"ב גופא אמר

קרא עוד »