גמרא

דובשא דתמרי- זיעה 2

נושא השיעור: א. ראיה ליסוד של השיעור הקודם שטעם של זיעה הוי שלא כדרך. ב. אפילו אם בשאר איסורים נוזל יהיה אסור כיון שאני יכול

קרא עוד »

דובשא דתמרי-זיעה 3

נושא השיעור: א. ביאור הגמ' בחולין ק"כ: מדוע הגמ' אומרת במאי פליגי, וכן הא דתנן וכו' מה היה הצד לומר אחרת. ב. מה שאפשר להביא

קרא עוד »