גמרא

דובשא דתמרי-זיעה 4 וטרימא

נושא השיעור: א. למה מר בר אשי אומר שהטעם שמברכין שהכל הוא מחמת דהוי זיעה ולא אמר שהטעם בגלל שהשתנה. ב.האם ברכות דומה ממש לתרומה.

קרא עוד »

פיגול

פיגול זריקה בפיגול דף כ"ח חוץ לזמנו חוץ למקומו חוץ למקומו חישב לאלתר כשר למחר פסול כזית חוץ לזמנו חוץ למקומו מפגל מפגל ב נתנים

קרא עוד »

לשמה

לשמה הפסח והחטאת חטאת לשם חטאת לשמה בזבחים דף ב' מוצא שפתיך דף ב' סתמא לשמה עקירת הלשמה תודה לשם תודה

קרא עוד »

אש

אש אש 1 אש 2 אש 3 אש 4 אש 5 אש 6 אש 7-כוח אחר מעורב אש 8-טמון 1 אש 9-טמון 2 הכלב שנטל

קרא עוד »