חומש

משה ויוסף

נושא השיעור: הרבה פסוקים בפרשה מתארים את משה כאיש מצרי. בפסוק "מי שמך לאיש שר ושופט עלינו" תיבת הייחוס "עלינו" מדגישה את הזרות שבני ישראל

קרא עוד »

חומש דברים

נושא השיעור: ספר דברים שונה משאר הספרים בכך שמשה רבינו מדבר בגוף ראשון, האם זה מפני שמשה כתב את הספר על דעתו בלבד? או שגם

קרא עוד »

מלקות

נושא השיעור: "כי יהיה ריב בין אנשים… ארבעים יכנו לא יוסיף". מדוע עונש המלקות מופיע בהקשר של ריב דווקא? להורדה

קרא עוד »

מפקד בני ישראל

נושא השיעור: דוד המלך אמר לאחר שפקד את בני ישראל "ויאמר דוד אל ה': חטאתי מאוד אשר עשיתי". בפרשה הקב"ה אומר למשה "שאו את ראש

קרא עוד »

נזיר ותער

נושא השיעור: פרשת נזיר: עם תום תקופת הנזירות, מצווה התורה, "וגלח הנזיר… ונתן על האש". בשיעור נדבר על הסמליות של השער, ומדוע על הנזיר לגדלו

קרא עוד »

אלדד ומידד מתנבאים במחנה

נושא השיעור: בפרשה, בני ישראל מתלוננים " מי יאכלנו בשר". משה רבינו, בשונה מפעמים קודמות, פונה אל ה' ואומר " לא אוכל לבדי, לשאת את

קרא עוד »

מקושש עצים

נושא השיעור: פרשת מקושש: "וימצאו איש מקושש עצים". מה הייתה מטרת המקושש? להורדה לקריאה

קרא עוד »

ציצית

נושא השיעור: באיזה אופן הציצית מזכירה לנו "את כל מצוות ה' ", ומדוע לבישת ציצית אינה חובה? להורדה

קרא עוד »

עדת קרח

נושא השיעור: לכאורה טענת נשיאי העדה "כל העדה כולם קדושים… ומדוע תתנשאו…" צודקת. מדוע באמת הכהן מייצג את העם מול ה' ולא כל אחד את

קרא עוד »

פינחס-בחירה

נושא השיעור: כיצד נבחרו אבות האומה, האם היו כמה מועמדים? והאם הנבחר והעם היו מודעים לכך? להורדה

קרא עוד »

בנות צלפחד

נושא השיעור: בפרשה ה' אומר למשה " כן בנות צלפחד דברת ". מדוע היינו צריכים לחכות לבנות צלפחד כדי לתקן שגם הבנות יורשות? להורדה לקריאה

קרא עוד »

נקמת המדינים

נושא השיעור: "נקם נקמת בני ישראל מאת המדינים…" מהי מטרת הנקמה? ומדוע רק מעשה מדין דורש נקמה? להורדה

קרא עוד »

וחי בהם

נושא השיעור: "אשר יעשה אותם האדם וחי בהם". מהם "אותם" מעשים? להורדה

קרא עוד »

מגדף

נושא השיעור: פרשת מגדף – "ויקב בן האשה הישראלית את השם". בשונה מאירועים דומים (מקושש) התורה מספרת את השתלשלות האירוע​ " וינצו במחנה…". על מה

קרא עוד »

מגדף-עונשי התורה

נושא השיעור: "שבר תחת שבר עין תחת עין…" מדוע הלכות אלו מובאות באמצע פרשת מגדף, בין הגזר דין לביצוע העונש. להורדה לקריאה

קרא עוד »

ערכין

נושא השיעור: מדוע האומר "ערכי עלי" משלם סכום קבוע, והאומר " דמי עלי" משלם לפי שוויו בשוק? להורדה

קרא עוד »

משה ומשפחתו – ציפורה

נושא השיעור: משה רבינו, איש משפחה או שליח השם. "ויהי בדרך במלון ויפגשהו השם ויבקש המיתו. ותיקח ציפורה צור…" פרשה זו צריכה ביאור, ראשית מדוע

קרא עוד »

סירוב משה

נושא השיעור: בין נביא למנהיג. בפרשה משה רבינו מסרב לדבר ה' באומרו "שלח נא ביד תשלח", אברהם אבינו הקשה "האף תספה צדיק עם רשע" ויונה

קרא עוד »

מטה משה

נושא השיעור: סיפורו של מטה שנברא בין השמשות. "עשרה דברים נבראו בין השמשות… והמטה." בפרשה ה' מצווה את משה "וְאֶת-הַמַּטֶּה הַזֶּה, תִּקַּח בְּיָדֶךָ, אֲשֶׁר תַּעֲשֶׂה-בּוֹ,

קרא עוד »

בין אילים לרפידים

נושא השיעור: במצרים מתחיל מהלך של גילוי שכינה, תחילתו במכות מצרים ושיאו במעמד הר סיני, גילוי שכולו חסד. כעת נאלצים הם ללמוד כי העולם לא

קרא עוד »

משה ויתרו

נושא השיעור: איך משה רבינו לא חשב על זה קודם? פרשת יתרו אשר נקראת בשמו של יתרו ["יִתְרוֹ, שֶׁיִּתֵּר פָּרָשָׁה אַחַת בַּתּוֹרָה" – שמות רבה,

קרא עוד »

פרידה מיתרו

נושא השיעור: "ויאמר אל נא תעזוב אותנו כי על כן ידעת חנותנו במדבר והיית לנו לעינים". מדוע כה חשובה למשה הצטרפותו של יתרו? ומה מבטיח

קרא עוד »

עבד עברי

נושא השיעור: חיי נישואין ועבדות, הילכו יחדיו? הציווי הראשון שנאמר לקונה עבד עברי. " אם בגפו יבוא בגפו יצא…" התורה אומרת לנו כי תקופת העבדות

קרא עוד »