במדבר

מפקד בני ישראל

נושא השיעור: דוד המלך אמר לאחר שפקד את בני ישראל "ויאמר דוד אל ה': חטאתי מאוד אשר עשיתי". בפרשה הקב"ה אומר למשה "שאו את ראש

קרא עוד »

נזיר ותער

נושא השיעור: פרשת נזיר: עם תום תקופת הנזירות, מצווה התורה, "וגלח הנזיר… ונתן על האש". בשיעור נדבר על הסמליות של השער, ומדוע על הנזיר לגדלו

קרא עוד »

אלדד ומידד מתנבאים במחנה

נושא השיעור: בפרשה, בני ישראל מתלוננים " מי יאכלנו בשר". משה רבינו, בשונה מפעמים קודמות, פונה אל ה' ואומר " לא אוכל לבדי, לשאת את

קרא עוד »

מקושש עצים

נושא השיעור: פרשת מקושש: "וימצאו איש מקושש עצים". מה הייתה מטרת המקושש? להורדה לקריאה

קרא עוד »

ציצית

נושא השיעור: באיזה אופן הציצית מזכירה לנו "את כל מצוות ה' ", ומדוע לבישת ציצית אינה חובה? להורדה

קרא עוד »

עדת קרח

נושא השיעור: לכאורה טענת נשיאי העדה "כל העדה כולם קדושים… ומדוע תתנשאו…" צודקת. מדוע באמת הכהן מייצג את העם מול ה' ולא כל אחד את

קרא עוד »

פינחס-בחירה

נושא השיעור: כיצד נבחרו אבות האומה, האם היו כמה מועמדים? והאם הנבחר והעם היו מודעים לכך? להורדה

קרא עוד »

בנות צלפחד

נושא השיעור: בפרשה ה' אומר למשה " כן בנות צלפחד דברת ". מדוע היינו צריכים לחכות לבנות צלפחד כדי לתקן שגם הבנות יורשות? להורדה לקריאה

קרא עוד »

נקמת המדינים

נושא השיעור: "נקם נקמת בני ישראל מאת המדינים…" מהי מטרת הנקמה? ומדוע רק מעשה מדין דורש נקמה? להורדה

קרא עוד »