ספר שיעורי הרב

טעמי המצוות ב' מהות הטעמים

כותרות השיעור: א. קיומם של טעמים למצוות ה'. ב. סיבות מעשיות לשלילת ביאור טעמי המצוות. ג. ביאור א' – טעמי המצוות נועדו למנוע זלזול במצווה.

קרא עוד »

מאמר רב ותלמיד

כותרות השיעור: הקדמה. לב ליבה של מסירת התורה, הוא אותה מערכת הנקראת "רב ותלמיד" דרכה עוברת תורתנו הקדושה מדור לדור ממשה רבינו ע"ה ועד אחרית

קרא עוד »

מאמר תורה שבעל פה

כותרות השיעור: הקדמה. מאמר זה מבוסס על סדרת שיעורים שנאמרו בהיכל הישיבה בפתיחת קיץ תשע"ג, סדרה זו עסקה בהיבטים בסיסיים של התורה שבעל פה –

קרא עוד »

משכן, שבת, ולוחות

סדר הדברים: משכן – תרומה תצווה (שמות פרקים כה – ל) שבת – כי תשא (פרק לא, פסוקים יב-יז) לוחות ראשונות – (שם, פסוק יח)

קרא עוד »

משה ויוסף

כותרות השיעור: א. בארמונו של פרעה מלך מצרים. להורדה להורדה

קרא עוד »