ספר שיעורי הרב

הכרובים

כותרות השיעור: א. ידיעת אמת ושקר מול ידיעת טוב ורע. ב. חטא העגל מול חטא עץ הדעת. ג. הסכנה בקרבה לדרגה נשגבת. להורדה להורדה

קרא עוד »

קין והבל

כותרות השיעור: א. ויאמר מה עשית קול דמי אחיך צועקים אלי. להורדה להורדה

קרא עוד »

לוט בן הרן

כותרות השיעור: א. לוט, צדיק או רשע?. ב. לוט ורכושו. ג. נקודת התורפה באישיותו של לוט. ד. בנות לוט. להורדה להורדה

קרא עוד »

יצחק על שם הצחוק

כותרות השיעור: א. בן לזקוניו. ב. שרה אימנו. ג. מהותו של הצחוק. ד. חסד וגבורה. ה. אהבה ויראה. ו. כלפי מי מופנה הצחוק. להורדה להורדה

קרא עוד »

ברית באר שבע

כותרות השיעור: הקדמה, בשיעורנו הקודם – "שרה בבית פרעה ובבית אבימלך" – עסקנו רבות בביאור לקיחתה של שרה אל בית אבימלך, בשיעורנו זה נרחיב את

קרא עוד »

רבקה – אם יעקב ועשיו

כותרות השיעור: א. מידת החסד של רבקה. ב. מידת הגבורה של רבקה. ג. לידת יעקב ועשיו. ד. ברכות יצחק. ה. "הקול קול יעקב והידיים ידי

קרא עוד »

לבן – ארמי אובד אבי

כותרות השיעור: א. מידת החסד של לבן. ב. נישואי יעקב. ג. פרידת יעקב מלבן. ד. העימות בין יעקב ללבן. ה. הברית בין יעקב ולבן. ו.

קרא עוד »

רחל ולאה

כותרות השיעור: א. מידותיהן של רחל ולאה. ב. עקרותן של האימהות. ג. עקרותה של רחל. ד. הדודאים. ה. לידת דינה. להורדה להורדה

קרא עוד »

משה ויוסף

כותרות השיעור: א. בארמונו של פרעה מלך מצרים. להורדה להורדה

קרא עוד »

משכן, שבת, ולוחות

סדר הדברים: משכן – תרומה תצווה (שמות פרקים כה – ל) שבת – כי תשא (פרק לא, פסוקים יב-יז) לוחות ראשונות – (שם, פסוק יח)

קרא עוד »