Uncategorised

אייזיק

NO PAGE CHAVRUSA My Chavrusa will join me for the learning and the Siyum, however, he does not want his name to appear on the

קרא עוד »

חומש בראשית-גליוני פשטא

בראשית גליוני פשטא מתוך שיעורי הרב דוד לייבל נכתבו ע"י תלמידו 7. בראשית – פרו ורבו 8. נח – שילוח העורב והיונה 9. לך לך

קרא עוד »

חגים-גליוני פשטא

מתוך שיעורי הרב דוד לייבל נכתבו ע"י תלמידו 1. בנושא ראש השנה 2. ראש השנה יום הדין 3. ראשית השנה-לידה מחדש 4. תשובת יום כיפור

קרא עוד »
ספר שיעורי הרב
Uncategorised

בראשית מוקלד

בראשית הכרובים קין והבל אך בשר בנפשו דמו לא תאכל אחר המבול אברהם אבינו – אב המון גויים יצחק על שם הצחוק וילכו שניהם יחדיו

קרא עוד »
שיעורי הרב דוד לייבל
Uncategorised

דובשא דתמרי-זיעה – ל"ח

דובשא דתמרי-זיעה – ל"ח דובשא דתמרי- זיעה 1 ביאור זיעה דובשא דתמרי- זיעה 2 דובשא דתמרי-זיעה 3 דובשא דתמרי-זיעה 4 וטרימא  

קרא עוד »

בור

בור החופר בור ברה"ר 1 החופר בור ברה"ר 2 החופר בור ברה"ר 3 החופר בור ברה"ר 4

קרא עוד »
הרב דוד לייבל
Uncategorised

ברכות-כיצד מברכין

ברכות-כיצד מברכין כיצד מברכין אשתני לעלויא דובשא דתמרי-זיעה – ל"ח שלקות עיקר וטפל – מ"ד

קרא עוד »

תלמוד תורה

תלמוד תורה קריאה לכל סדרת השיעורים של תלמוד תורה תלמוד תורה 1 תלמוד תורה 2 תלמוד תורה 3 י"ג מידות הלכה למשה מסיני נבואה ובת

קרא עוד »

נושאים

לפי שנים אחרונות ביאור ברכת השחר אין כערכך ואין זולתך בחירה וידיעה גזירה שווה דרשות חז"ל הדמיון החוויה הדתית ביהדות החיים והמות השמש והירח הספד

קרא עוד »

חומש

שיעורים שמסר הרב דוד לייבל לפי סדר פרשת השבוע. השיעורים נמסרו מידי יום רביעי. בראשית שמות ויקרא במדבר דברים

קרא עוד »